WILSBESCHIKKING VAN

 

Geslachtsnaam :

Voornamen (voluit) :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Geloofsovertuiging : NH Geref RK  anders nl.

 

 

 

 

Burgerlijke staat : 
ongehuwd  gehuwd met weduwnaar van
gescheiden van  samenwonend met weduwe van

 

Datum en plaats huwelijk / registratie :

Geslachtsnaam partner :

Voornamen partner (voluit) :

 

Ik leg hierbij mijn wensen vast voor de verzorging van mijn uitvaart.

Ik vertrouw erop dat de persoon die mijn uitvaart zal regelen naar eer

en geweten 'mijn laatste wil' zal laten uitvoeren.

 

Na mijn overlijden dient mijn lichaam te worden gecremeerd.

 

Naam crematorium :

Plaats crematorium :

 
Dalen van de kist :  neen  ja

 
Asbestemming : Verstrooien Bijzetten
strooiveld urnennis (muur)
op zee per (schip) urnentuin
boven zee (vliegtuig) urnengraf
In het bijzijn van familie ja    neen mee naar huis
Bericht van verstrooiing ja    neen

 
Asbegraving in : algemeen urnengraf familie urnengraf

 

Bestaand familie urnengraf  (vak en nummer) :

Naam begraafplaats / crematorium :

Gemeente (plaats) :

 

Gedenkmonument

plaatsen :

toegestaan niet toegestaan
Materiaal voorkeur : graniet marmer

 

De kist moet gemaakt zijn van :

Spaanplaat met

eiken fineer 

mahonie fineer
Massief hout nl. eikenhout  mahoniehout 
populierenhout notenhout 
esdoornhout kersenhout
Amer. grenenhout wengéhout

 
De kleur van de kist : licht donker
zwart groen
rood blauw
Vormgeving v/d kist :

eenvoudig

luxe

 

Opbaren in : rouwcentrum  zorgcentrum

thuis

kerk

 

Kleding :

dagelijkse kleding

nacht kleding

kostuum

jurk / pakje

 

Kist open :

ja, voor iedereen

neen, kist sluiten

ja, alleen familie 

foto op de kist

 
Sprekers vragen : neen   

alleen familie  toegestaan

 
Dienst houden :

neen

ja   
aula crematorium zorgcentrum rouwcentrum

 

ja, in kerk (naam) :

te (plaats) :

Naam geestelijke :

 

Muziek :  neen  ja         orgelspel    cassette    cd   live

 

1-

2-

3-

4-

5-

 
Bloemen gewenst :  neen ja 

voorkeur

 
Consumpties nadien :  ja koffie-thee-frisdrank 
neen cake / koek broodjes
koffietafel soep
bier / wijn borrelhapje

andere consumpties

 
Kleur rouwauto :  zwart  wit
  grijs    

 
Volgauto gewenst : 

neen 

 
  ja, voor naaste familie

ja, voor alle familie

                                              
Rouwkaarten verzenden :  neen  
ja nadien pas verzenden

 
Rouwadvertentie plaatsen :  neen  
ja   nadien pas plaatsen

 

Naam krant(en) :

 

Op de rouwkaart en/of in de advertentie wil ik onderstaande regels.

Hieronder staan andere wensen van mij

 

Dankbetuigingen verzenden : neen  ja

   
Liturgie opstellen : neen  ja

 
Bidprentje opmaken : neen  ja

 

Testament

opgemaakt :

neen 

ja

   

Naam notaris :

Plaats : 

 

Uitvaart- of levensverzekeringen :

 

maatschappij                 polisnummer                       verzekerd bedrag

 

Onder voorbehoud dat mijn wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn,

wens ik dat hier naar eer en geweten gevolg aan wordt gegeven.

Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb

aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg voor de regeling

op zich nemen.

 

Behoudens een notarieel testament, herroep ik hiermede alle eerder door mij

schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen

en verklaar deze wilsbeschikking geheel vrijwillig en bij volle verstand te

hebben ingevuld en ondertekend

 

op (datum) :

te (plaats) : 

 

 

 

Handtekening :

 

 

Toets op Ctrl + P

om uw wilsbeschikking uit te printen.

 

 

Uitvaartspijk.nl